Ledarskapsutveckling

Är du ny som ledare eller har du redan en gedigen erfarenhet? Vi jobbar med alla typer av ledare som fortfarande har en lust att lära nya perspektiv.

Vi skräddarsyr en utvecklingsresa utifrån behovet i det aktuella läget.

Ofta förekommande är att vi tränar erfarna ledare i att hantera sin egen tankemönsterkarta i vanliga situationer som att förstå vad som motiverar min medarbetare. Eller hur kommunicerar jag mest effektivt med mina olika medarbetare, hur matchar jag medarbetarens förmåga med jobbets krav. När är jag själv klartänkt och när kan jag vilseleda mig genom mitt eget filter?

Våra ledarprogram kombinerar forskning med modern teknologi och analysverktyg som ger varje deltagare individuella program som tränar till mer mod, klokskap och resultat.

Harvard professor and leadership expert tells you how to prepare for the new normal

Ett av de program vi arbetar med är Potentialife som har den i särklass bästa digitala ledarutvecklingen globalt. Programmet bidrar till kulturtransformation, som mäts genom förändringar av beteenden. Bygger starkare relationer och har fantastiska resultat både på deltagarens upplevelse som engagemang, kort sagt alla gör det! 

  • Angus Ridgways interest in leadership came from his astonishment at the diversity of leadership profiles he saw in clients and colleagues during his 20 year career in management consulting. At McKinsey & Company, he both led the Strategy Practice in Europe, Middle East and Africa, overseeing the work of over 1,000 colleagues, as well the Firm’s Partner Leadership Development function globally, where he helped to design and implement intervention programs to foster the development of leadership behaviors of 1500 fellow Firm Partners.
  • Tal Ben-Shahar is the author of the international best sellers Happier and Being Happy, which have been translated into more than 25 languages. He also taught two of the most popular courses in Harvard University’s history on “Positive Psychology” and “The Psychology of Leadership” with a total of over 1,400 students. He has consulted and lectured around the world to executives on topics including leadership, education, ethics, happiness, self-esteem, resilience, goal setting, and mindfulness.