Välj en sida

Eminens erbjudande

Ledarskap i livet

Vi vet att även högpresterande ledare behöver återhämtning.
Vi vet hur man skapar långsiktiga hållbara ledare i dagens världsläge.
Vi bygger starka företag som ständigt utvecklas.

Marita Lekmo

Aktuellt projekt just nu: 25 värmländska stjärnor på ledarskap

Är du en av de nominerade? Grattis! Här hittar du information för dig som nominerad.

Ledarberättelser från mitt liv

Hej jag heter Marita Lekmo, grundare av Eminens. Jag tränar och coachar ledare till att växla upp den hållbara prestationen.

Genom lång erfarenhet och många olika certifierade, kraftfulla metoder inom förändringsledning är mitt huvudfokus idag själva ledaren.

Jag utgår alltid från personens unika tanke- och värderingskarta och tränar personen att hantera sin egen karta till bättre prestationer.

Samtidigt har jag en stor mängd fantastiska praktiska verktyg från positiva psykologin som ytterligare höjer prestationen och välmåendet.

Genom tydliga mål, nya perspektiv och djupare samtal så växlas det egna ledarskapet upp till ny nivå.

Insikter från över 100 ledarintervjuer

Walk the Talk

Ledarskapet är äkta och ledarna agerar i linje med värderingarna.

Från vår samlade erfarenhet, efter att ha intervjuat 100-tals ledare i framgångsrika stora bolag så vet vi hur viktigt detta är. 

Ledarskap
Potential

Attrahera och utveckla

Organisationen attraherar, tar vara på och utvecklar potentialen.

Kulturförbättring

Kulturen genomsyras av psykologisk säkerhet som främjar innovation och drivkraft.

Framgång för en organisation bygger på att skapa ett gruppklimat som gör att de bästa idéerna blir synliga och tas tillvara. Det finns samtidigt en hög tolerans för att misslyckas vilket medför att medarbetare delar med sig och allt fler tar utrymme.

 Psykologisk trygghet är ett vetenskapligt utvärderat mått på hur orädd en organisation är och innebär ett gruppklimat där tilliten är hög och där medarbetare både vågar kommunicera halvfärdiga idéer och öppet granska och kritisera både ogenomtänkta och genomtänkta idéer.

Kulturförbättring

Vi samarbetar med Potentialife som stärker kulturen och accelererar transformationen

Om Potentalife

Med sin grund i områdena positiv psykologi och neurovetenskap, är Potentialife en skalbar process av samtal och beteendeexperiment för att hjälpa individer att bli framgångsrika ledare och äga skillnaden de gör för sin värld. Potentialife grundades 2011 av tidigare Harvard-professor Dr. Tal-Ben Shahar och tidigare Senior McKinsey Partner Angus Ridgway. Detta program är digitalt och passar extra bra när organisationen sitter geografiskt spridda. Genom kontinuerliga mätningar får man förståelsen vilka förändringar som behövs.

Några vi fått påverka

Att vara mitt i stormens öga – en betraktelse om ledarläget i 12 börsbolag

Hur upplever ledarna för 12 av Sveriges ledande börsbolag sin situation just nu? Vad frustrerar dem och vad inspirerar dem?

Hur?

Hur Eminens tar ansvar

Eminens har åtagit sig att bidra positivt till den värld vi lever i. Vi anser att företag har ett ansvar att bedriva en hållbar verksamhet och att ha en positiv inverkan på samhället och miljön. Vi letar därför ständigt efter sätt att minska vårt ekologiska fotavtryck och göra en positiv social inverkan.

Vad vi är bra på: Vid flytten av vårt kontor återanvände vi större delen av inredningen istället för att köpa nytt. Vi har bytt ut skrivborden mot höj- och sänkbara skrivbord för att skapa en bättre arbetsmiljö. Vi serverar certifierat kaffe och te, och undviker engångsprodukter.

Våra hållbarhetsmål omfattar bland annat följande:

  • Främja social hållbarhet
  • Minska vår miljöpåverkan
  • Skapa en arbetsmiljö som är respektfull och inkluderande

Främja social hållbarhet

På Eminens arbetar vi aktivt för att skapa en trygg och delaktig miljö, där alla känner sig välkomna och inkluderade. Och för att ge våra kunder de verktyg som behövs för att främja framgångsrika och hållbara ledare.

Vi strävar efter en god atmosfär i vår kontorsgemenskap med ett energigivande mentalt klimat! Genom att vi försöker ha gemensamma lunchraster. Återhämtning genom att ta en stund för att meditera eller dricka en kopp te. Vi arbetar aktivt för att försöka få en balans mellan arbete och fritid.

Minska vår miljöpåverkan

Vi vet hur viktigt det är att arbeta för att nå de globala klimatmålen, och på Eminens gör vi vår del för att hjälpa till. Bland annat genom att välja ekologisk frukt till fikarummet, ha ledbelysning och att alltid har återanvändning och återvinning med i planen vid inköp

Vi är medvetna om den inverkan som våra resor har på miljön och arbetar med våra kunder för att försöka minska detta genom digitala möten samt att välja kollektivtrafik när det är möjligt.

Den ekonomiska aspekten

Eminens är ett företag med hjärta. Vi vill göra skillnad i världen och det inkluderar att vara en bra arbetsgivare. Vi erbjuder våra anställda flexibla arbetstider, möjligheter till professionell utveckling och en god lön.

Vi anser att vårt engagemang för en bättre värld gör oss till en mer ansvarsfull och pålitlig partner för våra kunder. Vi letar alltid efter sätt att förbättra vårt sätt att göra affärer och minska vår miljöpåverkan. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer som bygger på förtroende och ömsesidig respekt.

Kontakta oss

Eminens AB

E-post

E-posta oss gärna på [email protected]

LinkedIn

Telefon

Ring oss på 070-567 52 40

Besöksadress

Vi finns på Strågatan 3 i Karlstad.

Fullständig adress:
Eminens AB
Strågatan 3
653 43 Karlstad

Emma Pettersson

Emma Pettersson
Administratör