Personlig utveckling

 

Att utvecklas som människa

med kunskap om ditt tankemönster får du en bredare och djupare förståelse för hur du kan utvecklas som individ eller i grupp. Hartman-Kinselprofilen är ett verktyg som ger dig ökad medvetenhet kring hur du uppfattar dig själv och din omvärld. Profilen hjälper dig helt enkelt att förstå dig själv bättre.

I din personliga rapport får du förklaring till hur du kommunicerar och fattar beslut. Du får förståelse för hur ditt tänkande hänger ihop med hur du gör bedömningar, vad som driver dig och hur ditt tänkande förändras under stress.

Det är enkelt att göra en profil. Du tar ställning till och rangordnar påståenden som bygger på forskning i värdeteori, så kallad Axiologi. Detta tar mellan 30-50 minuter och görs på internet. Resultatet är en individuell rapport som du går igenom tillsammans med din konsult.

 

Grund i filosofisk vetenskap

Hartman-Kinselprofilen har sin grund i en filosofisk vetenskap och forskning om tillämpad värdeteori som utvecklades av Dr. Robert S. Hartman, professor i filosofi vid University of Tennessee och National University of Mexico. Profilen fungerar även som ett komplement och en fördjupning av andra metoder för utveckling.