Stresshantering

Vi kartlägger stressorer och friskfaktorer. Vi jobbar med stresshantering utifrån kognitiva och beteendeinriktade metoder, liksom medveten närvaro. Hemuppgifter och praktiska övningar ingår. Mötena syftar till att stärka din hälsa och förmåga att fungera så bra som möjligt både i ditt jobb och privat. Prevention är ett ledord.