Rekrytering

En av nycklarna till att bygga en stark och framgångsrik företagskultur är att identifiera kandidater med rätt kompetens och passande personlighet. Kandidatens förmåga att trivas och frodas i den befintliga miljön och kunna bidra till utveckling av sig själv och organisationen är avgörande för en lyckad rekryteringen.

ZERORISK kombinerar forskning med modern teknologi för att objektivt kartlägga kandidatens tankemönster och lyfta fram aktuella frågeställningar vid bedömning av kandidaten.