Referenser

Vi har genomfört uppdrag i 100-tals verksamheter, både inom privat och offentligt.

Vi har här valt att lyfta fram ett helhetsuppdrag där vi arbetat med kunden över ca 10 år, ett privat bolag SMA Mineral.  Se berättelsen!

Vi har också lyft fram ett annat exempel där vi jobbat med ledarutveckling för en verksamhetschef inom Landstinget i Värmland. Se berättelsen!

Daniel Juvél, vd och koncernchef i SMA Mineral AB

Anna-Karin Larsson, verksamhetschef njurmedicin, Landstinget i Värmland