Medarbetarskap

Utveckling av medarbetare handlar om att förstå sina starka och svaga sidor. När använder jag mina styrkor på bästa sätt och vad är viktigt för mig att göra i min roll för att bli effektiv? Hur anpassar jag min kommunikation och samarbete till mina kolleger, kunder eller andra så att vi når önskat resultat.

Våra medarbetarprogram kombinerar forskning med modern teknologi och analysverktyg som ger varje deltagare individuella program för utveckling.

Vi har en egenutvecklad modell för medarbetarsamtal som heter Medarbetardialogen. Den anpassar frågeställningarna efter organisationens mognad och belyser vikten av ansvarstagande.