Grupputveckling

Varje grupp har sin speciella situation som kan utvecklas. Vi har många möjliga vägar att gå framåt med gruppen. Det kommer att utgå från aktuellt läge och därefter bestämmas en planering mot önskat läge för framtiden. Vanliga pusselbitar i processen är;

  • Beteendetester utifrån Disc, hur förstår vi olikheterna hos varandras beteende bättre.
  • Tankemönsteranalys där vi kartlägger hur klartänkta deltagarna i gruppen är genom Hartman-Kinsel Profilen.
  • GDQ analyser, gruppens utvecklingsfas och vad som behövs för att utvecklingen går framåt.
  • Adizes beslutsprocess som effektiviserar gruppens samarbete till resultat.
  • Kommunikation som når fram.

Vi vet att när trygghet finns i gruppen så är meningsfullhet och glädje det som inspirerar mest. Gruppen vill veta sin meningsfulla uppgift och sedan uppleva glädjen att genomföra vägen dit.