Förändringsledning

”Det som står stilla, det dör.” En gammal sanning och vår devis när det gäller organisationer och företag. Alla måste vi anpassa oss till förändringar. Det är en stor skillnad mellan de som låter sig styras av det som händer och de som väljer att påverka och styra förändringarna. Vi använder metoder som skapar delaktighet och ansvarstagande. På så sätt får organisationen verktyg till att analysera, planera och genomföra de aktiviteter som är nödvändiga för att hantera förändringar och utvecklas i takt med omvärlden.

I Hartman-Kinsel profilen får vi kunskap om vilka dimensioner vi människor tänker i. Professor Robert Hartman som nominerades till Nobels fredspris 1973 ägnade en stor del av sitt liv till att belysa dimensionernas rangordning. Vi vill föra ut hans kunskap och budskap att högst upp har vi det unika i människan.