Vi har en utbildning/nätverk som bygger på värdeteori, Dr Hartmans teori om värdedimensionerna och den senaste forskningen inom positiv psykologi. Vi använder utprovade modeller för vad ledare idag behöver för att frodas. Detta passar dig som vill driva hållbara förändringar och som drivs av mod och vilja till egen och andras utveckling.

Utbildningen genomförs i nätverksform och är ett forum för diskussioner, lärande och erfarenhetsutbyte. Vad gör en fantastisk ledare och hur klarar vi att utnyttja vår egen och andras fulla potential? Vi använder vår egen samlade erfarenhet och material och teorier av Tal Ben-Shahar. Tal’s föreläsningar på Harvard University: ”Positive psychology and the psychology of leadership” var bland de mest populära i universitetets historia. Angus Ridgeway som bland annat varit ledare för McKinsey´s globala ledarutvecklingsprogram och Tal Ben-Shahar har skrivit boken The Joy of Leadership. Marita Lekmo har jobbat med både Tal och Angus i deras utvecklingsprogram Potentialife, som är kärnan i bokens innehåll.

Vi vill träffa dig i Clarity of Mind för att förmedla den kraftfulla kombinationen av värdeteori och positiv psykologi;

Värdeteori (Formal Value Science) – Genom Tankeprofilen får du din egen tankemönsterkarta som visar hur du, tänker och värderar, kommunicerar och fattar beslut. Men även hur du motiveras att göra förändringar.

Positiv Psykologi – Du tränas i att utgå från dina styrkor, maximera din energi, fokusera, leda utifrån att vara autentisk och positiv och även hitta det meningsfulla i den dagliga aktiviteten.

Mer information om Clarity of Minds utbildningsnätverk finns här.