Publikationer

Denna bok kan ses som din utvecklingsresa, inspirationskälla. Boken har många bra övningar som hjälper på vägen. Vill du i din egen process få stöd och handledning för dig eller din organisation så finns ett program för detta. Denna bok handlar om att fokusera på meningsfullhet i ditt arbete. En större förståelse för vad själen är, både i dig själv och i ditt företag, öppnar dörrar till nya tankar och ger möjlighet till positiv utveckling. Se den som en inspirationskälla till hur du kan hjälpa engagemanget att få större utrymme hos dig, i din arbetsgrupp och hela organisationens dagliga arbete.

Studien av 20 framgångsrika ledare i Värmland

Syfte med studien var
att hitta mönster för framgångsrika ledare och studera om mönstren skiljer sig åt mellan offentliga och privata sektorn.Vi har handplockat chefer i Värmland, ledare som vi hört mycket gott om och som samtidigt skapat goda resultat. Det kan vara ledare som vi själva föreslagit eller förslag som vi fått från andra. Vi tror att de ledare vi har med i undersökningen både är goda personalledare och goda verksamhetsledare med förmåga att prestera goda resultat, även om vi inte kan bevisa att det är på detta sätt.

Vi har vinnlagt oss om att få med både kvinnor (11 st) och män (9 st), ledare från offentliga (10 st) och från privata sektorn (10 st). Skillnader mellan offentliga och privata ledare?

  • Några stora skillnader mellan framgångsrika ledare inom offentlig förvaltning och privata företag har vi inte kunnat se
  • Vi har heller inte sett några skillnader mellan könen

Information om slutsatser kan du få per mail efter förfrågan.

Läs mer om studien

 

Creatör av korten Pay it Forward   

www.payitforward.nu

WEBBPFkort_3[1]