Utvecklingsprogram

 

 

Våra  individuella utvecklingsprogram finns för dig som ledare eller medarbetare.

Genom 13 e-lektioner och 5 enskilda coaching möten får du vägledning under din utvecklingsresa. Du kommer att få en ökad medvetenhet om andra och om dig själv.

I programmet ingår:

–   Axiologisk Ledarprofil

–  13 e-lektioner

–  fem personliga coachningsmöten

–  en arbetsbok  med guide till uppgifterna.

Handledare för programmet är Marita Lekmo.