Axiologisk personprofil

Det  egna medvetandet

Det egna medvetandet är det instrument som ger dig alternativa vägar i olika situationer. Det handlar om självinsikt och om att förstå helheten.

Genom en kartläggning av tanke- och värderingsmönster får du en språngbräda för att utvecklas professionellt, både privat och i arbetslivet.

Din Axiologiska Personprofil

Den här rapporten ger dig en översikt över ditt eget tankemönster, innehåller mätvärden för sex tankecentra, en individuell analys, handledning i hur man utvecklar ett balanserat tankemönster och strategier för individuell stresshantering.

Rapporten beskriver de områden som är viktigast för dig, för att du ska lyckas i ditt arbete. Den tjänar framförallt syftet att hjälpa dig att utveckla din förståelse om hur individuella tankemönster påverkar människor sätt att uppfatta och bedöma sig själv och sin omvärld och om hur detta i sin tur ligger till grund för hur vi beter oss, kommunicerar och bygger relationer.

Detta ingår:
  • Axiologisk Personprofil
  • två personliga återkopplingsmöten

Handledare är Marita Lekmo.