Pay it forward!

Pay it forward

Få en unik utvecklingsmöjlighet till ett värde av 40 000 kr! Få verktygen för att utvecklas både i din yrkesroll och privat. Och bli en del i något större – Pay it forward!

För att få en av de sju platser som projektet erbjuder behöver du nomineras eller nominera. Ja, du kan nominera dig själv eller någon annan du tycker förtjänar en plats. Det här är en unik möjlighet så ta chansen!

Vilka är vi?

Eminens AB och Profile4Professionals AB arbetar båda med utveckling av ledare, medarbetare och team. En av grunderna i arbetet är Hartman-Kinselprofilerna, ett verktyg som kartlägger individens unika tanke- och värderingsmönster. Vi som arbetar här har mångårig erfarenhet av utvecklingsprocesser och arbetar i dag med uppdrag runt om i norden. Vi har sett vad kunskapen om det egna tanke- och värderingsmönstret kan göra för människor, både i yrkeslivet och privat, därför vill vi nu se att kunskapen får den spridning den förtjänar.

Varför Pay it forward?

I Pay it forward vill vi förmedla Dr. Robert S.Hartmans forskning om tillämpad värdeteori. Som professor i filosofi har han genom en matematisk modell definierat tre tankedimensioner och hur dessa förhåller sig till varandra. Vi tror att förståelsen av dessa dimensioner är viktig för framtiden.

Vi är övertygade om att människor vill göra skillnad, känna meningsfullhet och må bra. Som en av sju deltagare i projektet får du en kostnadsfri utbildning där normalpris är 40 000 kr för en plats. Som deltagare i projektet får du:

  • Kartläggning av ditt unika tanke-och värderingsmönster och träning i att hantera det.
  • Verktygen för att bli mer klartänkt, undvika tankevurpor och skapa en bättre kommunikation både i yrkeslivet och privat.
  • Ett attraktivt tillskott i ditt CV som kan leda till karriärmöjligheter.
  • Bli en del i dynamisk grupp med unika kompetenser och möjligheter.
  • En möjlighet att sprida kunskap för att göra det goda för fler människor.

Men det slutar inte där. Pay it forward är, precis som det låter, ett projekt där kunskapen ska delas vidare. Det finns inget rätt eller fel hur det ska göras, att ta fram en projektplan är en del i processen och vi gör det tillsammans. Vi kommer arrangera tillfällen där du som vill kan delta som budbärare/informatör. En chans att göra det goda samtidigt som du utvecklas och ger ditt CV ett attraktivt tillskott som kan leda till karriärmöjligheter.

När, var, hur?

Du får en kostnadsfri utbildning som arrangeras över fem halvdagar fördelade under fem månaders tid med start i mars 2015. Den enda kostnaden du kommer ha är för dina egna omkostnader som exempelvis resor. Utbildningsdagarna arrangeras både i Karlstad och Stockholm. Som deltagare kommer det innebära en del hemarbete då du tillsammans med gruppen tar fram en projektplan för hur ni ska just – Pay it forward.

Datum för utbildningstillfällena

På grund av stort intresse för projektet har vi beslutat att arrangera två grupper, en i Stockholm och en i Karlstad. Blir du aktuell för någon av grupperna kontaktas du innan 6 februari.

Datum för utbildningstillfällena är:

Stockholmsgruppen:
16/3
22/4
11/5
11/6
Datum för sista halvdagen bestäms senare.

Karlstadsgruppen:
13/3
24/4
11/5
12/6
Datum för sista halvdagen bestäms senare.

Alla utbildningstillfällen inleds med lunch kl.12.30 och avslutas kl. 16.30.

Eminens Pro4Pro