Ideella engagemang

Under flera år stödjer Eminens ideella organisationer:

 

Vi är fadder till en flicka i Paraguay                                                                              Plan International är en av de äldsta och största barns utveckling organisationer i världen.     De arbetar i 50 utvecklingsländer i Afrika, Asien och Amerika för att främja barns rättigheter och lyfta miljontals barn ur fattigdom.                                                                                                                                                 Plan är oberoende, utan religiösa, politiska eller statliga tillhörighet.

 

Djurskyddet Karlstad är en ideell förening, dvs allt de gör är oavlönat, deras främsta uppgift är att hjälpa hemlösa katter och andra smådjur till ett värdigt liv. Förutom omplacering av djur, arbetar de med informationsspridning och upplysning för att förbättra livsvillkoren för alla djur!

Världsnaturfonden WWF

som arbetar för att bevara hotade djurarter och naturområden

 

Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. De bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands.

                    BRIS                                                                                                                                                                      Barnens Rätt i Samhället

verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa.  FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.

 

Marita är  medlem i Tingvalla Rotary Klubb i Karlstad.