Medarbetardialogen

 Vad är Medarbetardialogen? Vid första anblicken liknar Medarbetardialogen ett utvecklingssamtal. Men så snart du börjar använda det inser du att metoden har mer långtgående positiva effekter än andra medarbetarsamtal. Det är ett verktyg som med medarbetarsamtalets hjälp låter dig utveckla hela din verksamhet. Främst genom att synliggöra ledarens och medarbetarens samarbete, men även genom att fokusera på vad i organisationen som behöver förbättras.

 

Dialogunderlaget ger dig en grundläggande stomme för dina samtal med frågor som rör ledarskap, medarbetarskap och samarbete. Eftersom allt underlag som behövs ingår i paketet går förberedelserna fort och det är enkelt att få samtalet gjort.Besök gärna Medarbetardialogens webbplats för mer information. 

www.medarbetardialogen.se