Effektiv organisation

Effektiv organisation
Beroende på organisationens behov arbetar vi med nulägesanalys, vision & mål processen, strategiska dialoger och handlingsplaner.

Effektivitet skapas när vi drar åt samma håll och använder våra resurser mot organisationens mål.

Vi använder metoder som skapar delaktighet och ansvarstagande genom att arbeta med kreativ utveckling, beslutsfattande och resultatglädje.

Vårt program samlar den totala drivkraften mot verksamhetens vision och syfte.

Steg för steg

 1. Informationsinsamling och avstämning
  Beslut om resultatmål, tidplan och resursanvändning.
 2. Analys av nuläget
  Vi tar fram alla förbättringsområden och skapar energi och engagemang för den vidare processen hos alla.
 3. Metodutbildning
  Utbildning av nyckelpersoner i specifika verktyg och metoder.
 4. Ledningsgruppen styr förändringsarbetet
  Vi ger ledningsgruppen stöd i genomförandet av handlingsplanen.
 5. Vision, Mål och Strategi
  Vi sätter fokus på framtiden och tar fram en aktuell plan för företagets vision, mål och strategier.
 6. Handlingsplan på 3-5 år
  Rullande dokumentation av verksamheten i nutid och planer för framtiden. Vi genomför en årlig analys av aktuellt nuläge och gläds över de resultat vi har skapat.

Effektiv organisation
Beroende på organisationens behov arbetar vi med nulägesanalys, vision & mål processen, strategiska dialoger och handlingsplaner.

Effektivitet skapas när vi drar åt samma håll och använder våra resurser mot organisationens mål.

Vi använder metoder som skapar delaktighet och ansvarstagande genom att arbeta med kreativ utveckling, beslutsfattande och resultatglädje.