Det goda ledarskapet

Det goda ledarskapet har ett helhetstänkande med jämställdhet, mångfald och balans i livet. Lönsamhet och effektivitet uppnås genom tydliga visioner och mål där varje medarbetare känner sin meningsfulla uppgift i helheten.
Individutveckling

Personlig utveckling                            Hartman-Kinselprofilen är ett verktyg som ger dig ökad medvetenhet kring hur du uppfattar dig själv och din omvärld. Profilen hjälper dig helt enkelt att förstå dig själv bättre. Med kunskap om ditt tankemönster får du en bredare och djupare förståelse för hur du kan utvecklas som individ eller i grupp.

 

Grupputveckling

Ledningsgruppen
Effektiviserar gruppens samarbete genom kommunikation, beslutsprocesser och gruppens medvetenhet om tanke och värderingsmönster.

Verksamhetsutveckling

Effektiv organisation
Nulägesanalys, vision och mål processen, strategiska dialoger och handlingsplaner efter metod av professor Ichak Adizes.

Medarbetardialogen
Ett  verktyg som med medarbetarsamtalets hjälp låter dig utveckla hela din verksamhet.