KOLLAGE_hemsidan

Det är människorna i verksamheten som skapar resultaten. När vi springer i den kortsiktiga resultatjakten blir effektiviteten på lång sikt lidande. Ledare behöver hjälp att stanna upp och lyfta blicken, se på sig själva och sin medarbetare. Förstå mer av hur jag som ledare är påverkad av min verklighetsuppfattning och lära mer om hur jag blir den rätta ledaren för varje medarbetare. En meningsfull dialog som kopplar ihop den viktiga lönsamheten med ett helhetstänkande ger ny energi och nya vägar.

 

Tillsammans skapas framtiden.

Marita Lekmo grundare av Eminens AB